Kursy maturalne z języka obcego:

Kursy prowadzone są w grupach 2-3 osobowych lub indywidualnie. Zajęcia trwają od września do końca kwietnia. Nauka obejmuje przygotowanie do nowej matury. Cennym uzupełnieniem programu tych kursów są egzaminy próbne, które przeprowadzamy tutaj na miejscu w naszej szkole.

Zajęcia obejmują wszystkie wymagane bloki tematyczne:

 • człowiek – dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, problemy etyczne, 
 • dom – miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, wynajmowanie, kupno i sprzedaż mieszkania, 
 • szkoła – przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, kształcenie pozaszkolne, praca – popularne zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, 
 • życie rodzinne i towarzyskie – okresy życia, członkowie rodziny, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości 
 • żywienie – artykuły spożywcze, przygotowanie potraw, posiłki, lokale gastronomiczne, 
 • zakupy i usługi – rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, korzystanie z usług, 
 • podróżowanie i turystyka – środki transportu, baza noclegowa, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie, wypadki i awarie, 
 • kultura – podstawowe dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, 
 • sport – popularne dyscypliny sportu, podstawowy sprzęt sportowy, imprezy sportowe, 
 • zdrowie – higieniczny tryb życia, podstawowe schorzenia, ich objawyi leczenie, niepełnosprawni, uzależnienia, l) nauka, technika – odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, 
 • świat przyrody – klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe, 
 • państwo i społeczeństwo – struktura państwa, urzędy, organizacje międzynarodowe, konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość, 
 • elementy wiedzy o krajach