• Dzieci w wieku szkolnym – to najliczniejsza grupa naszych słuchaczy i dobrze wiemy, jak bardzo znajomość języków obcych jest dla nich ważna.
  • Często okazuje się, że zajęcia w szkole są niewystarczające , bowiem odbywają się w dużych grupach, a co za tym idzie – nauczyciele nie mogą poświęcać każdemu z uczniów tyle czasu, ile powinni. Co więcej, w licznych grupach niemożliwe jest prowadzenie zajęć tak, by odpowiadały one poziomowi zaawansowania wszystkich słuchaczy.
  • Prowadzimy także kursy przygotowujące do matury oraz do różnych egzaminów. Z nami Twoje dziecko bez trudu zda egzaminy z języka obcego.

     
  • Zajęcia indywidualne i w grupach 2-3 osobowych dostosowujemy do Państwa potrzeb. Zachęcamy do tworzenia takich grup dzieci wśród najbliższych znajomych, w pracy, w domu. Terminy takich zajęć uzgadniamy z uczestnikami indywidualnie.