Fundacja Kultury Fizycznej i Turystyki WoLA
ul. Płocka 39
01-231 Warszawa
konto: 03 2030 0045 1110 0000 0294 0800


Cennik obowiązuje od 01.09.2019.


KURSY INDYWIDUALNE
1 osoba – 49 zł/ 55 min. w godz. 07:00 – 14:55
1 osoba – 54 zł/ 55 min. w godz. 15:00 – 20:00


GRUPY
33 zł/ 55 minut w grupie 2 osobowej
23 zł/ 55 minut w grupie 3 osobowej
022/ 631-27-36, e-poczta wola@wola.com.pl .


Warunki uczestnictwa w kursach językowych organizowanych przez F.K.F. i T. „WoLA”.

  1. Zawarcie umowy o udział w kursie następuje z chwilą wpłaceniu kwoty ustalonej przez organizatora.
  2. Wpłaty za zajęcia następują z góry za miesiąc.
  3. Organizator nie zwraca pieniędzy za nie wykorzystane zajęcia. Wyjątkiem są zajęcia indywidualne. W tym przypadku zajęcia można przesunąć na inny termin, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu na co najmniej 24 godziny przed lekcją. W miesiącu nie można odwołać więcej niż 25% zajęć.
  4. Ceny kursów nie obejmują podręczników i kserowanych materiałów.
  5. Zajęcia mogą zostać odwołane ze względu na nieobecność lektora, w tym przypadku lekcja będzie „odpracowana” w innym terminie.